Nekilnojamasis turtas – bendroji nuosavybė

Bendrosios nuosavybės teisė – tai dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Civilinis kodeksas įtvirtina, kad bendrosios nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Deja, faktiškai susiklosto įvairios gyvenimiškos situacijos, kuomet neplanuotai ar ne iki galo apgalvotai susiformavusi bendroji nuosavybė tampa nuolatinių konfliktų priežastimi.

Praktikoje tokie atvejai pasitaiko gana dažnai, pvz. dviem savininkams priklausantis butas ar namas turtą paveldėjus keliems įpėdiniams. Priešingai nei tais atvejais, kai asmenys sąmoningai įgyja turtą bendrojon nuosavybėn, šiais atvejais įtemptus santykius palaikantys ar skirtingas pažiūras turintys asmenys neplanuotai tampa vieno objekto savininkais ir turi susitarti kaip jį valdyti bei disponuoti. Neretu atveju tokio susitarimo pasiekti nepavyksta, kadangi savininkų santykius įtakoja išankstinės nuostatos, skirtingas požiūris, nuoskaudos, noras įrodyti savo tiesą ir įvairūs kiti visai su nuosavybe nesusiję dalykai. Dėl tokių konfliktų nuosavybė tampa našta, nuolat keliančia įtampą.

Šių situacijų sprendimas sudėtingas, tačiau advokato pagalba gali palengvinti tinkamiausio sprendimo paieškas ar padėti susitarti konfliktuojančioms šalims.

Esant minėtai situacijai svarstytinas klausimas dėl naudojimosi tvarkos nustatymo. Nustatyta naudojimosi tvarka leidžia identifikuoti konkrečias kiekvienam iš savininkų priklausančias turto dalis, tokiu būdu išsprendžiant ginčą kuria realia daikto dalimi kiekvienas iš savininkų naudosis bei valdys, t. y. gyvens, nuomos, suteiks panaudai ir pan.

Civilinis kodeksas numato ir dar vieną situacijos sprendimą. Remiantis LR civilinio kodekso 4.80 str. 1 d., kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės.To paties straipsnio 2 dalis numato,jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais. Taigi jei daiktas nedalus, sprendimu galėtų būti daikto perleidimas vienam savininkui, kitam savininkui atitinkamai gaunant kompensaciją.

Kiekviena situacija labai skirtinga ir įstatymo nuostatų taikymo galimybės turi būti vertinamos individualiai, todėl jei susidūrėte su minėtomis problemomis ir norite rasti teisines priemones joms išspręsti, maloniai prašome susisiekti.

Teikiame teisines paslaugas naudojimosi tvarkos nustatymo, turto atidalijimo, leidimo atlikti veiksmus be bendraturčio sutikimo, leidimo parduoti turtą klausimais. Konsultuojame, vedame derybas, atstovaujame teisme.

#du savininkai #bendroji nuosavybė #bendraturčiai

Share Button