Iškeldinimas

NORITE IŠKELDINTI – ESATE REIKALAUJAMAS IŠSIKELTI

Jums priklausančiose patalpose neteisėtai gyvena ar savo turtą laiko ankstesni savininkai, buvę nuomininkai ar kitu būdu Jūsų patalpas neteisėtai užėmę asmenys? O galbūt situacija priešinga, ir iš Jums teisėtai priklausančių ar Jūsų teisėtai valdomų patalpų Jus nepagrįstai siekia iškeldinti? Jei Jūsų teisės pažeistos ir savo jėgomis nepavyksta jų apginti, mūsų advokatų kontora pasirengusi jums padėti – vesti derybas, ieškoti taikių sprendimų, o prireikus ginti Jūsų teises teisme.

Siekiant mažesnių išlaidų, rekomenduojame į advokatų kontorą kreiptis nedelsiant, kol situacija nesikomplikavo. Taip pat, nuomos ar panaudos atveju konfliktinių situacijų visada padeda sumažinti profesionalios sutartys, kurias galime Jums parengti.

Teismų praktikoje pažymima, kad nuosavybės teisė, tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4. 37 str. 1 d.). Turto savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo nuosavybės teisių į turtą pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK 4.98 str.). Valdymas gali būti pažeistas paimant ar bandant paimti daiktą ar jo dalį, taip pat teises į jį, arba trukdant valdyti daiktą (CK 4.35 str. 1 d.). Savavališkai užėmę gyvenamąją patalpą, t. y. įsikėlę į ją be nuomos sutarties, asmenys iškeldinami teismo tvarka ir kita gyvenamoji patalpa jiems nesuteikiama (CK 6.612 str.)

Sprendžiant tokio pobūdžio ginčus, turi būti vertinamas teisinės priemonės proporcingumas padarytam pažeidimui, taip pat sutarties nutraukimo neigiami padariniai kartu su teisės į būstą ribojimo pagrįstumu ir teisėtumu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-110/2012), taip užtikrinant taikomos priemonės suderinamumą su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje įtvirtinta teise į būsto neliečiamybės gerbimą (konstatavus, kad tokia teisė egzistuoja).

#iškeldinimas #neteisėtas turto užėmimas #neteisėtai nutraukta sutartis #iškeldinimas teismo sprendimu

Share Button