Išlaikymas

(alimentai)

Nepilnamečių vaikų išlaikymas

Remiantis LR civilinio kodekso 3.192 str. 1 d., tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. To paties straipsnio 2 d. numato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

Kaip formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Vaiko poreikių vertinimas yra būtina sąlyga ne tik nustatant, bet ir keičiant išlaikymo vaikui dydį. Kasacinis teismas yra ne vienoje byloje pasisakęs, kad, vaikams augant, jų poreikiai didėja (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 19 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2011; 2008 m. gegužės 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008). 

Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas iš jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ieškinį.

Pilnamečių vaikų išlaikymas

Remiantis LR civilinio kodekso 3.192 1 str. 1 d., tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes. To paties straipsnio 3 d. numato, jog teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo priteisimo ir nustatydamas išlaikymo dydį, atsižvelgia į vaiko ir jo tėvų šeiminę bei turtinę padėtį, taip pat kitas bylai svarbias aplinkybes.

Pabrėžtina, kad pilnamečių vaikų ir tėvų santykiai yra specifiniai ir netapatūs nepilnamečių vaikų išlaikymo santykiams. Šiuo atveju visada atsižvelgiama į paramos būtinumą ir į tai, ar paramos teikimas atsižvelgiant į tėvų pajamas objektyviai įmanomas bei nedarytų esminės žalos tėvams.

Jei susidūrėte su teisine problema dėl neteikiamo išlaikymo, reikalaujamo nepagrįsto išlaikymo ar kitu su išlaikymu susijusiu klausimu, susisiekite, įvertinsime Jūsų situaciją, paaiškinsime ir patarsime. Teisines problemas kartu su advokatu įveikti lengviau. Tel. +37067684813, el. paštas info@masaitiene.lt

Share Button